این بخش از سایت (پشتیبانی فنی) صرفاً جهت رسیدگی و بررسی مسائل و مشکلات فنی مربوط به این وب سایت ایجاد شده است. اگر مسئله شما فنی نیست این فرم را پر نکنید.شما می توانید سئوالات خود در مورد محصولات آموزشی را از طریق فرم مندرج در صفحه "تماس با ما"، با ما در میان بگذارید. همچنین می توانید به پاسخ برخی از پرسش های متداول خود، از طریق صفحه "پرسش و پاسخ متداول" برسید.

لطفاً تمامی فیلدهای مندرج در فرم زیر را با دقت پر کنید تا بتوانیم بطور مناسبی به شما پاسخ دهیم. از صبوری و دقت شما سپاسگزاریم.