اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

صفحه دانلود مطالب جلسه چهارم دوره طراحی برنامه بازاریابی

محتوای تصویری محتوای متنی محتوای صوتی
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶

صفحه دانلود مطالب جلسه دوم دوره طراحی برنامه بازاریابی

محتوای تصویری     محتوای متنی محتوای صوتی      
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

   صفحه دانلود مطالب هفت قانون طلایی در بازاریابی

    محتوای ویدیوی    محتوای صوتی 
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

   صفحه دانلود مطالب نقش روابط عمومی در خلق برند

محتوای تصویری   محتوای صوتی