داستان تولد چیستا

اینجاست که راه ما، به راه شما گره می خورد.

مدت هاست اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست؟!
این جمله و جمله های مشابه این را در این روزها زیاد می شنویم!

براستی:

چرا اوضاع اقتصادی اینگونه است؟ چرا هر چه بیشتر پیش می رویم، چشم انداز روشنی دیده نمی شود؟

واقعیت این است که اقتصاد یک کشور بر دو پایه اساسی استوار است:

  • دولت
  • مردم

بی شک نقش مردم بسیار بسیار پر رنگ تر از نقش دولت در اقتصاد یک کشور است. از طرفی این مردم هستند که موتور محرک اقتصادند. هر چه آن ها، دانش و مهارت بیشتری در حوزه راه اندازی، مدیریت و توسعه کسب و کار برخوردار باشند، اقتصاد شکوفاتر و پر رونق تر است.

ما معتقدیم امروز هیچ یک از راهبردهای دولت برای برون رفت از این وضعیت اقتصادی، کارآمد نخواهد بود مگر اینکه مردم، علاوه بر مهارت های علمی و تجربی خود، دانش و مهارت کاربردی کسب و کار را نیز فراگیرند.

فرهنگ اقتصادی در کشور، می بایست دگرگون شود. ما بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم یاد بگیریم که پول ساختنی است و نه بدست آوردنی!!


باور کنید:

تا زمانی که فرهنگ اقتصادی مردم تغییر نکند، اوضاع اقتصادی تغییری نخواهد کرد.

یقین بدانید که امروز، مردم بعنوان بدنه اصلی اقتصاد، باید مهاجرتی عظیم را آغاز کنند. مهاجرت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد!

چیستا، سامانه آموزش ویدئویی دانش و مهارت کاربردی کسب و کار در حوزه های تخصصی بازاریابی، برند، تبلیغات و فروش در کل کشور است.


مخاطبان چیستا چه کسانی هستند؟

  • صاحبان تجارت که کسب و کارشان کم رونق است.
  • افرادی که می خواهند کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند و می خواهند اصول اساسی یک کسب و کار موفق را بدانند.
  • کسانی که می خواهند در جایگاه مشاور و یا کارشناس، به دیگران کمک کنند تا کسب و کار پر سودی داشته باشند.


ما عمیقاً باور داریم که فقط در سایه خدمت صادقانه به مخاطبان خود، راه رشد را می پیماییم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.